Haridwar. Kumbh Mela. Le Bain Royal

Haridwar. Kumbh Mela. Royal Bath - , - 2014